Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kauppi, Katri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Vaihtoehtoisia syitä päämies-agentti-ongelmalle yritysten välisissä suhteissa – salattu toiminta vai salatut odotukset
Päätös 316020
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 425 228
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tilanteita, joissa työtä delegoidaan esimerkiksi työnantajan ja työntekijän tai ostajan ja toimittajayrityksen välillä kuvataan päämies-agenttisuhteiksi. Tämä projekti keskittyy sellaisten suhteiden ongelmiin, erityisesti toimitusketjusuhteissa. Agenttiteoria olettaa perinteisesti agenttien olevan opportunisteja: jos päämies ei voi seurata työtä, agentti tekee sen huonommin kuin päämiehen valvonnassa. Tutkimuksessa haastetaan tämä teorian perusoletus: päämies-agenttisuhteiden ongelmat voivat johtua myös piilotetuista tai epäselvistä tavoitteista, mistä johtuen esimerkiksi toimittajayritys ei osaa tehdä työtä toivotusti. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää johtuvatko toimitusketjujen agenttiongelmat enemmän piilotetuista tavoitteista kuin salatuista toimista (opportunismi), ja löytää oikeat toimintatavat ongelmien vähentämiseen.