Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koskela, Hille
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Valvontayhteiskunnassa eläminen, navigointi ja valvonnan omiminen: Tapaustutkimuksia subjektiivisista kokemuksista valvonnasta ja yksityisyydestä.
Päätös 316013
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan subjektiivisia kokemuksia valvonnan kohteena olemisesta. Yksityisten ihmisten arkisia monitorointikäytäntöjä on tutkittu vähän; valvonnan kohteena olemisen kokemuksia on tutkittu vielä vähemmän. Hanke koostuu kolmesta tapaustutkimuksesta, joissa arvioidaan ja yhdistetään aiempaa tutkimusta yli tieteenalarajojen (case 1), analysoidaan valvontakriittistä taidetta (case 2), ja tutkitaan nuorten valvonta- ja yksityisyyskokemuksia empiirisen datan avulla (case 3). Tavoitteena on tunnistaa yleisiä ja erityisiä piirteitä subjektiivisissa valvontakokemuksissa ja hyödyntää tätä tietoa tutkimuksen kehittämiseen ja teoreettisen ja empiirisen ymmärryksen lisäämiseen. Tuloksista viestitään laajasti tiedemaailman ulkopuolelle jotta tietoisuus valvonnasta lisääntyisi ja ihmiset kykenisivät tekemään paremmin informoituja pääätöksiä siihen liittyen. Hankkeessa tehdään läheistä yhteistyötä Ottawan yliopiston kanssa.