Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Vaccintvivel - motiv och intervention
Hakija / Yhteyshenkilö Soveri, Anna
Päätös 316004
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Allt fler personer i västerländska samhällen väljer att inte vaccinera sig. Motiven bakom detta beslut varierar mellan människor, men de mest vanliga motiven är en oro om vaccinens säkerhet och en uppfattning om att det är osannolikt att man själv insjuknar i sjukdomen. Det faktum att flera personer väljer att inte vaccinera sig eller sina barn, ökar risken för sjukdomsepidemier. Studier har visat att det är svårt att att övertyga personer som tvekar att vaccinera sig om vaccinens säkerhet eller vikten av att låta sig vaccineras. Orsaken till dessa resultat kan vara att studierna inte har tagit i betraktande att olika personer kan ha olika motiv till sin tvekan. Syftet med denna studie är att få mera information om varför människor funderar på att inte vaccinera sig. Den informationen används sedan för att skapa och testa kommunikationsprogram som är skräddarsydda för att behandla de specifika motiv olika människor har.