Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Taipale, Heidi
Organisaatio Niuvanniemen sairaala
Tutkimusaihe Skitsofrenian tehokkaampi, yksilöllinen lääkehoito
Päätös 315969
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan skitsofrenian lääkehoidon arkielämän tehokkuutta sekä mahdollisuuksia parantaa hoidon tehokkuutta perinnöllisten tekijöiden selvittämisellä. Lääkehoidon tehokkuutta arvioidaan hyödyntämällä Suomen ja Ruotsin maan kattaviin, kansallisiin rekisteriaineistoihin tallennettua tietoa skitsofreniaan sairastuneiden lääkehoidosta ja sairaalahoitojaksoista. Lisäksi määritetään perinnöllisiä tekijöitä, jotka ennustavat hyvää vastetta eri lääkehoitoihin. Tulevaisuudessa nämä geneettiset tekijät voitaisiin määrittää ennalta ja määrätä niiden perusteella potilaalle tehokkain lääkehoito. Lisäksi projektissa kehitetään edistyneitä menetelmiä lääkealtistuksen määrittämiseksi rekisteriaineistoista jaettavaksi avoimesti muiden tutkijoiden kesken, jotta pohjoismaisiin rekistereihin kerättyä laajaa tietovarantoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Skitsofrenian lääkehoidon tehokkuuden parantaminen on tärkeää sairauteen liittyvien kustannusten ja ennenaikaisen kuolleisuuden vuoksi.