Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaljonen, Minna
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa: Kestävän kulutuksen ja tuotannon yhteenkietoutumat
Päätös 315897
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 299 995
   
Hankkeen julkinen kuvaus
EE-TRANS (Ruoka- ja energiajärjestelmät murroksessa: kestävän kulutuksen ja tuotannon yhteenkietoutumat) tutkii ja vertailee ruoka- ja energiajärjestemissä käynnissä olevaa murrosta ja tunnistaa politiikkakeinoja kestävien ruokailu- ja energiankäyttötapojen edistämiseksi. Yhdistämme käytäntöjen teorian, sosioteknisten transitioiden ja institutionaalisten disruptioiden näkökulmia uudella tavalla. Energia- ja ruokajärjestelmissä käynnissä olevien murrosprosessien erittely ja vertailu auttaa kehittämään ymmärrystä siitä miten tuotannossa ja kulutuksessa tapahtuvat muutokset kietoutuvat yhteen ja tunnistamaan uudenlaisia politiikkakeinoja ja niiden yhdistelmiä kestävien kulutustapojen edistämiseksi. Tällä tavoin EE-TRANS tuottaa lisää systeemitason ymmärrystä kestävien kulutustapojen ohjaukseen. Tutkimushankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus.