Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Afara, Isaac Oluwaseun
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Laskennallinen mallinnus sidekudosten spektroskooppisessa karakterisoinnissa
Päätös 315820
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Miljoona suomalaista kärsii nivelrikosta. Nivelrikolla on suuri kansanterveydellinen merkitys ja se voi käynnistyä nivelruston tai nivelkierukan vammasta. Nivelrikko aiheuttaa kipua sekä toiminnallista haittaa ja johtaa usein työkyvyttömyyteen. Nivelen vammojen korjaaminen ja siten nivelrikon ehkäisy on mahdollista niveltähystyksen yhteydessä. Jotta korjauskirurgia voisi olla onnistunutta, täytyy vamman vakavuus ja laajuus diagnosoida luotettavasti. Valitettavasti tavanomainen niveltähystys ei subjektiivisuutensa takia ole riittävän hyvä menetelmä tähän tarkoitukseen. Lähi-infrapunaspektroskopia on lupaava menetelmä nivelruston ja nivelkierukoiden tähystyksenaikaiseen kvantitatiiviseen diagnostiikkaan. Tässä tutkimushankkeessa selvitetään lähi-infrapunaspektroskopian kykyä nivelen kudosten vammojen ja rappeuman diagnostiikkaan. Tutkimus tuottaa tietoa ja menetelmän joka vähentää diagnostiikan subjektiivisuutta ja voi johtaa nivelen vammojen parempaan korjauskirurgiaan.