Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Isopahkala-Bouret, Ulpukka
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Korkeakoulusta valmistuneiden työllistettävyys ja sosiaalinen positioituminen työmarkkinoille
Päätös 315797
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 279 889
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu