Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Sökande / Kontakt person Lehtonen, Sanna
Organisation Helsingfors universitet
Projektets titel Molecular mechanisms of action of novel insulin sensitizers
Beslutnr 315762
Beslutsdatum 03.05.2018
Finansierings period 01.01.2019 - 31.08.2022
Finansiering 420 997
   
Beskrivning av projektet
Väestön ikääntyminen ja lihavuuden lisääntyminen ovat johtaneet tyypin 2 diabetekseen sairastuvien määrän voimakkaaseen nousuun. Lisäksi lähes kolmannes diabetespotilaista sairastuu vakavaan diabeteksen munuaiskomplikaatioon. Näiden metabolisten sairauksien hoitokustannukset ovat erittäin suuret ja taudit huonontavat huomattavasti niitä sairastavien elämän laatua. Näin ollen tarvitsemme tehokkaampia keinoja metabolisten tautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Projektimme tavoitteena on tutkia molekyylitason mekanismeja, joilla löytämämme uudet pienmolekyylit herkistävät soluja insuliinille ja siten ennaltaehkäisevät metabolisia tauteja ja hidastavat niiden etenemistä.