Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Tutkimusaihe Asumisen verojen ja tukien vaikutukset
Hakija / Yhteyshenkilö Lyytikäinen, Teemu
Päätös 315591
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan kotitalouksien asumisvalintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä valtion ja kuntien verojen ja tukien vaikutuksia asuntomarkkinoilla. Projekti koostuu empiirisistä tutkimuksista, joissa tutkitaan: 1) asumistuen vaikutuksia vuokriin ja asumisvalintoihin 2) kiinteistöverojen vaikutusta asuntojen hintoihin 3) asuntojen varainsiirtoveron aiheuttamia vääristymiä kotitalouksien sijoitusvarallisuuden rakenteeseen ja asuntokulutukseen 4) sosiaalisten verkostojen vaikutuksia asuinpaikan ja työpaikan valintaan 5) kuntien veropohjien tasausjärjestelmän vaikutuksia kuntien toimintaan.