Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tukiainen, Taru
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Terveydellisten sukupuolierojen genominen tausta
Päätös 315589
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Miesten ja naisten välillä on isoja terveydellisiä eroja. Miehillä on esimerkiksi suurempi riski sairastua sepelvaltimotautiin, kun taas monet autoimmuunisairaudet ovat yleisempiä naisilla. Näiden sukupuolierojen taustalla vaikuttavia tekijöitä ei tunneta kunnolla, joten hoitoratkaisut eivät ole täysin sovitettu huomioimaan sukupuolen vaikutusta. Osa eroista selittynee sukupuolihormoneiden vaikutuksella, mutta viimeisin tutkimus viittaa myös genomin osallisuuteen. Ta¨ma¨n tutkimuksen pa¨a¨ma¨a¨ra¨na¨ on ymma¨rta¨a¨ miten sukupuolesta riippuvat geneettiset tekijät vaikuttavat yleisiin, biologialtaan ja perima¨lta¨a¨n monitekija¨isiin autoimmuuni- ja metabolisiin sairauksiin, ja selvitta¨a¨ näiden tekijöiden mahdollista osuutta taudeideissa havaittaviin sukupuolieroihin. Tutkimus yhdistää monenlaista biologista informaatiota ja laajoja geneettisiä aineistoja sekä hyödyntää viimeisimpiä menetelmiä, mahdollistaen sukupuolierojen genomiikan kattavan ja yksityiskohtaisen tarkastelun.