Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Immonen, Visa
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Muutoksen veistäjät – Puun käyttö Koillis-Euroopassa 1100–1600
Päätös 315540
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Puu oli elintärkeä osa pohjoisen havumetsävyöhykkeen esimodernia ihmiselämää. Poikkitieteinen tutkimushanke tarkastelee puun käyttöä ja muutoksia Koillis-Euroopassa 1100-luvulta 1600-luvulle. Se analysoi pitkällä aikajänteellä tapahtuneita muutoksia puun merkityksissä, mikä näkyy sen konkreettisissa ja metaforisissa liikkeissä metsän raaka-aineesta kotitalouksien ja markkinoiden tuotteeksi ja puupölkystä kirkolliseksi veistokseksi. Kuinka nämä liikkeet ja muutokset kytkeytyivät muinaisiin elämäntapoihin ja ihmisten, eläinten ja ympäristön sekä yliluonnollisen välisiin suhteisiin? Projekti on osa ihmistieteiden tuliterää ympäristökeskeistä näkökulmaa, ja se tutkii monisyisiä aineellisia verkostoja, jotka yhdistävät paikallisia ja globaaleja ilmiöitä, taloutta, sosiaalisia käytäntöjä ja poliittisia diskursseja. Tutkimusryhmä koostuu kasvitutkijoista, arkeologeista, taidehistorioitsijoista ja historioitsijoista.