Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Achim, Kaia
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Geenisäätelymekanismeja, jotka ohjaavat hypotalamuksen ja aivorungon hermosolujen erilaistumista
Päätös 315506
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hermosolujen laaja kirjo on perusta aivojemme eri toiminnoille. Tässä työssä tutkimme aivorungon hermosoluja, jotka ohjaavat motivaatiokäyttäytymistä. Tavoitteenamme on ymmärtää näiden hermosolujen ja niiden alaryhmien erityisominaisuuksia ja toimintaa. Tätä varten tutkimme myös niitä geenisäätelymekanismeja, jotka ohjaavat aivorungon hermosolujen erilaistumista. Motivaatiokäyttäytymisen solu- ja molekyylitaustan tuntemus on edellytys monien psykiatristen häiriöiden, kuten riippuvuussairauksien ja masennuksen paremmalle ymmärtämiselle ja hoidolle.