Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Uimonen, Heikki Tapio
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe ACMESOCS. Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat
Päätös 315303
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 460 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan urbaaneja äänikulttuureita, musiikin ja tilan kokemista sekä musiikin kuuntelemista. Hanke tuottaa tietoa kaupunkiympäristöstä, erityisesti paikan, musiikin ja kuuntelijan välisestä suhteesta, tämän suhteen historiallisesta muutoksesta sekä julkisten tilojen viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa tarkastellaan taloudellisten, sosiaalisten, lainsäädännöllisten ja teknologisten tekijöiden vaikutusta suomalaisen taustamusiikkiteollisuuden historialliseen muodostumiseen, nykyaikaisen kaupunkiääniympäristön rakentumiseen, meditoituneen musiikin käyttöön sekä siihen, millä tavoin eri-ikäiset kaupunkilaiset suhtautuvat julkisessa tilassa soivaan musiikkiin. Kolmessa erikokoisessa kaupungissa toteutettava tutkimus perustuu musiikkia ja ympäristöääntä koskeville musiikintutkimuksen, sosiaalihistorian ja äänentutkimuksen (sound studies) teorioille ja tutkimusmenetelmille.