Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Akustiikka ja äänellinen kulttuuri esihistoriallisen ja historiallisen ajan pyhillä paikoilla Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa
Hakija / Yhteyshenkilö Rainio, Riitta
Päätös 315164
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojekti käsittelee akustiikkaa ja äänellistä kulttuuria pohjoisen havumetsävyöhykkeen esihistoriallisilla ja historiallisilla pyhillä paikoilla. Tavoitteenani on kartoittaa Suomessa, Venäjällä ja Kanadassa sijaitsevien kalliomaalausten akustiset ominaisuudet sekä tehdä päätelmiä siitä, miltä paikoilla muinoin suoritetut rituaalit kuulostivat. Suoritan akustisia mittauksia valikoiduilla maastokohteilla, analysoin materiaalin uusilla, huipputasoisilla äänianalyysiohjelmistoilla, sekä rakennan äänellisen virtuaalitilan, jossa tutkimuskohteiden akustiset ominaisuudet voidaan liittää eläviin reaaliaikaisiin esityksiin. Mittaustulosten tulkinnassa keskeisiä ovat etnografiset, erityisesti saamelaiset lähdeaineistot, jotka kertovat metsästäjä-keräilijöiden laulaneen ja kuunnelleen paikan synnyttämää kaikua uhritoimitusten yhteydessä. Tutkimustyö tapahtuu Helsingin yliopistossa, mutta tutkimukseen sisältyy vierailuja Montrealin ja Barcelonan yliopistoihin sekä Venäjän tiedeakatemiaan.