Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jokinen, Eeva
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Lean-tuotantomalli julkisissa palveluissa: työn ja sukupuolen uudet muodostelmat biokapitalismissa (LeanWork)
Päätös 314935
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on tutkia lean-tuotantomallia ja sen soveltamisen vaikutuksia julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelutyössä. Leanin soveltaminen on suosittua työn ja palveluiden organisoimisessa maailmanlaajuisesti. Lean pyrkii hukan poistamiseen, prosessien sujuvoittamiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Lean-koulutus- ja konsultaatio on myös taloudellisesti merkittävää liiketoimintaa naisvaltaisella sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Tutkimustietoa on kuitenkin vähän siitä, kuinka leania myydään, kuinka se muuttaa työtä, millaisia sukupuolittuneita vaikutuksia sillä on työpaikoilla ja miten työntekijät neuvottelevat uuden opin kanssa. Hankkeemme antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Tutkimus toteutetaan käyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä ja soveltaen innovatiivista yhteiskuntateoreettista käsitteistöä joiden avulla tuotamme uudenlaista tietoa muuttuvasta työelämästä.