Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karonen, Petri
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Korruption jäljillä. Korruptio ja huono hallinto Ruotsissa ja Suomessa noin 1614–1917
Päätös 314851
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 454 500
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Pohjoismaat tunnetaan tänä päivänä vähäisestä korruptiosta ja korkealuokkaisesta hallinnosta. Nykytila toimii lähtökohtana historiantutkimuksen alaan kuuluvalle hankkeelle, jossa tutkitaan korruptiota Ruotsin valtakunnassa ja Suomessa 1600-luvulta aina vuoteen 1917. Projektissa (I) tunnistetaan korruption muodot ja käytänteet ja (II) analysoidaan ja selitetään ilmiön muutoksia ja pysyvyyksiä. Laajan alueen ja aineiston käsittävän tutkimuksen perusteella saatavat tulokset mahdollistavat laajemmat yleistykset korruptioon liittyvistä toimintamekanismeista, huonon hallinnon muodoista ja vaikutuksista sekä pitkän aikavälin polkuriippuvuuksista, vaikka erilaiset toimintaympäristöt ja kontekstit otetaan tulkinnoissa huomioon. Tuloksilla tulee olemaan merkitystä aihepiirin kansainväliseen tutkimukseen, mm. menetelmien kehittämisen sekä luotettavien vertailukelpoisten tulosten muodossa.