Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kosunen, Sonja
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Paikallinen koulutuseetos: tutkimus hyvin menestyvistä peruskouluista huono-osaisissa naapurustoissa (LEE)
Päätös 314735
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke Paikallinen koulutuseetos: tutkimus hyvin menestyvistä peruskouluista huono-osaisissa naapurustoissa (LEE) tarkastelee, miten peruskoulut huono-osaisilla alueilla Helsingin metropolialueella tekevät merkityksellistä työtä ja miten koulut voivat kompensoida alueellisen segregaation tuottamia haasteita ja huono-osaisuuden vaikutuksia luodakseen tasavertaisia mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä oppilailleen. Tarkastelemme paikallisen koulutuseetoksen rakentumista peruskoulun ja niitä ympäröivien naapurustojen arjessa. Analysoimme oppilaaksioton dokumentteja, laajoja määrällisiä kouluaineistoa sekä etnografista aineistoa. Projekti osallistuu sekä kansainväliseen, akateemiseen keskusteluun että julkiseen, päätöksentekoon liittyvään keskusteluun urbaanista koulutuksesta ja kasautuvasta huono-osaisuudesta ja siitä, miten ja minkä välittävien mekanismien kautta sosiaaliseen ja koulutukselliseen huono-osaisuuteen voidaan vaikuttaa paikallisesti naapurustoissa ja kouluissa.