Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruokanen, Miikka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Uskonnollisten arvojen vaikutus Kiinan sosiaaliseen elämään
Päätös 314707
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 413 900
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kiinan vaikutus kasvaa maailmassa, mutta maailman suurimman kansakunnan arvomaailma on murroksessa. Materialismi ja ateismi eivät anna riittävää arvoperustaa ihmisten tai yhteiskunnan elämälle. Kiinalaiset etsivät uusia arvoja, uskonnot kasvavat ja niiden yhteiskunnallinen vaikutus lisääntyy. Tutkimushanke selvittää, millaisia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia arvoja Kiinan neljä vahvistuvaa uskonnollista traditiota, buddhalaisuus, kristinusko, islam ja konfutselaisuus tarjoavat tämän päivän kiinalaisille. Kysymme, miksi ja miten ne vaikuttavat kansakuntaan. Filosofista analyysia soveltaen tutkimme, miten uskontoperinteiden johtavat ajattelijat soveltavat uskontojen arvoja muuttuviin olosuhteisiin. Hanke piirtää kartan siitä, millaiset ideologiset muutokset vaikuttavat Kiinan tulevaisuuteen. Tulokset syventävät suomalaisten Kiina-tuntemusta. Tutkimus on ensimmäinen selvitys Kiinan uskontopohjaisista arvoista; se toteutetaan suomalaisten ja kiinalaisten asiantuntijoiden yhteistyönä.