Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vuoksimaa, Eero
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kognitiivinen ikääntyminen keski-iästä myöhäisvanhuuteen
Päätös 314639
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Väestön ikääntyessä muistisairauksista kärsivien määrä lisääntyy. Kognitiivinen ikääntyminen on hyvin yksilöllistä. Vielä ei tiedetä miksi joillakin ilmenee muistiongelmia ja kognitiivista heikentymistä jo keski-iässä kun taas toisilla ei ole muisti- tai muita kognitiivisia ongelmia yli 90-vuotiaana. Tässä projektissa kognitiivista ikääntymistä tutkitaan kolmessa pitkittäisaineistossa, jotka kattavat aikuisuuden 20:stä yli 100:an ikävuoteen. Tarkoituksena on selvittää tekijöitä ja mekanismeja, jotka suojaavat tai altistavat muistisairaudelle keski-iästä myöhäisvanhuuteen. Erityisenä mielenkiintona on yli 90-vuotiaiden kognitiivinen ikääntyminen. Yli 90-vuotiaat ovat Suomessa kuten monissa muissakin maissa eniten kasvava ikäryhmä. Tulevaisuudessa tämän ikäryhmän osuus terveyspalveluiden käyttäjinä kasvaa, mutta valitettavasti emme tiedä paljoakaan heidän kognitiivisesta ikääntymisestä.