Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB)
Hakija / Yhteyshenkilö Niinimäki, Kirsi
Päätös 314572
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.06.2021
Rahoitus (€) 141 729
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu