Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Imeväisen aivorytmit: Älyvaatteista laskennalliseen analyysiin ja hoidon monitorointiin (RIB)
Hakija / Yhteyshenkilö Sourander, Andre
Päätös 314571
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 135 982
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu