Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Makrofagien fenotyypin muutos sydäntautien ja metabolisen oireyhtymän aikaisena ennusteellisena tekijänä
Hakija / Yhteyshenkilö Heinäniemi, Merja
Päätös 314553
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 200 483
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tautien esiasteiden varhainen tunnistaminen on tärkeää terveyden edistämisessä. Tällä hetkellä rutiiniinomainen testaus kehon altistumisesta tulehdusreaktioille puuttuu. Tässä tutkimuksessa yhdistämme uusia kuvantamisen, genomiikan ja eri datatyypit integroivia laskennallisia menetelmiä kehittääksemme uusia työkaluja makrofagien fenotyyppien selvittämiseksi koko kehon tasolla tautimalleissa ja ihmisissä. Valtimotaudissa juuri makrofagit ovat runsaslukuisin solutyyppi leesioalueella ja alueelle syntyvä tulehdus on kytköksissä pinnan repeämiseen ja tukoksen syntymiseen. Tämän ennaltaehkäisemiseksi tiedot makrofagien tilasta, määrästä ja kertymäkohdista olisivat erittäin tärkeitä. Tässä tutkimuksessa kehitetään menetelmiä, joilla voidaan seurata tulehduksen aiheuttamaa haittaa kuvantamalla makrofageja uusin tavoin ja ennustaa tautiriskiä perustuen makrofagien fenotyyppeihin liittyvien geenien variantteihin. Tällä systeemitason analyysillä on jatkossa käyttöarvoa useissa eri taudeissa.