Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Dementian hoito veriaivoesteen avauksella glymaattista puhdistusta parantaen.
Hakija / Yhteyshenkilö Kiviniemi, Vesa
Päätös 314497
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 281 250
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Dementia aiheuttaa huomattavia terveydenhuollon kustannuksia ja inhimillisten elinvuosien menetystä. Uudet tutkimukset osoittavat että dementia johtuu aivojen nk. glymfaattisen puhdistusjärjestelmän toiminnan heikentymisestä. On myös osoitettu, että dementiasta kärsivillä hiirillä aivot voidaan puhdistaa ja muisti palauttaa avaamalla veri-aivoeste hetkellisesti. Tavoitteemme on löytää keinoja tehostaa kuona-aineiden poistumista aivoista, jolla voitaisiin estää aivokudoksen rappeutuminen ja dementia. OPEN konsortio yhdistää maailman johtavia tutkijoita veri- ja imusuoniston, molekyyli- ja solubiologian, edistyksellisen mikroskopian ja neurokuvantamisen alalta. Päämääränämme on selvittää aivojen puhdistumismekanismien koko kuva ja löytää paras tapa lisätä ihmisaivojen kliinistä puhdistumista dementoitumisen estämiseksi. Odotamme tulosten johtavan läpimurtoihin aivojen toiminnan ylläpitämiseksi, millä on huomattavia tieteellisiä, terveydenhoidollisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.