Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Immuunivasteen säätely ja hoidon kohdennus reumataudeissa
Hakija / Yhteyshenkilö Mustjoki, Satu
Päätös 314442
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 373 617
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Nivelreuma on yleinen tulehduksellinen autoimmuunisairaus, jonka oireisiin kuuluvat nivelkivut, väsymys ja yleiskunnon lasku. Taudin tarkkaa syntymekanismia ei tunneta, eikä siihen ole olemassa parantavaa hoitoa. Biologiset lääkkeet ovat tehostaneet reuman hoitoa, mutta vain puolet potilaista saa niille hyvän vasteen. Heal-Art –konsortiossa tutkimme reuman syntymekanismeja ja tutkimustulosten pohjalta pyrimme luomaan uusia, entistä tehokkaampia ja paremmin siedettyjä hoitomuotoja. Keskitymme selvittämään tulehdusta välittävän keskeisen JAK-STAT reitin toimintaa hyödyntäen sekä potilasnäytemateriaalia, solulinjoja että hiirimalleja. Keräämme kliinisiä hoitotietoja ja laboratoriotuloksia useista eri potilaskohorteista, ja yhteistyössä reumalääkärien kanssa kehitämme näiden pohjalta hoitovasteita ennustavan laskennallisen mallin. Tutkimustuloksemme mahdollistavat tulevaisuudessa reumatautien yksilöllisemmän diagnosoinnin ja hoidon ja hyödyttävät sekä potilaita että yhteiskuntaa.