Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa
Hakija / Yhteyshenkilö Kauppi, Liisa
Päätös 314394
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 126 419
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Munasarjasyöpä on tappavin gynekologinen syöpä. Suuri ongelma munasarjasyövän hoidossa on kasvainten resistenssi solusalpaajille, ja tarve ymmärtää kunkin potilaan resistenssin taustalla olevia molekyylimekanismeja on suuri. Konsortiomme kehittää lääkevastetta ennustavan mallin, jonka avulla voidaan suunnitella kullekin potilaalle paras hoito. Syöpälääkkeet aiheuttavat kasvainsoluissa paljon muutoksia, mm. DNA:n korjausmekanismeissa, metaboliassa ja solukalvon kuljettajaproteiinien toiminnassa. Selvitämme kunkin potilaan soluissa molekyylitason mittauksilla kemoterapian vaikutusta näiden solutoimintojen keskinäisiin yhteyksiin. Keskitymme tutkimuksessamme platinajohdannaisiin (nykyinen ensi linjan hoito) ja PARP-inhibiittoreihin, joilla on kliinisissä kokeissa saatu lupaavia hoitotuloksia. Solutason mittaustulokset, kliiniset tiedot (mm. hoitovasteesta) sekä genomidatan yhdistämällä luomme mallin tehokkaimman ja vähiten sivuvaikutuksia aiheuttavan lääkevaihtoehdon ennustamiseksi.