Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Rasvakudoksen mitokondrioaktiivisuuteen perustuva lihavuuden yksilöity hoito
Hakija / Yhteyshenkilö Pietiläinen, Kirsi
Päätös 314383
Päätöspvm 08.11.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 649 462
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Lihavuus on yksi merkittävimmistä terveyden ja hyvinvoinnin uhkistamme. Sen hoito on haasteellista, ja lihavuusleikkauksia lukuun ottamatta tehokkaita, hyviä pitkäaikaistuloksia tuottavia hoitoja on vähän. Tässä tutkimuksessa kehittämme täysin uusia, yksilöllisiä lihavuuden hoitokeinoja. Pyrimme luomaan työkalun, jolla voidaan ennustaa laihdutuksen onnistumista ja siten räätälöidä tarvittavaa hoitoa. Työkalu perustuu rasvakudoksen mitokondrioiden tehon mittaukseen, koska olemme aiemmissa tutkimuksissamme havainneet mitokondrioiden energia-aineenvaihdunnan ennustavan laihdutuksessa onnistumista. Havaitsimme lisäksi, että mitokondrioaktiivisuus lamaantuu laihdutettaessa, mikä voi selittää painon takaisinnousua. Oletamme, että lihavuusleikkausten hyvät tulokset selittyvät kehon energia-aineenvaihdunnan virittymisestä pysyvästi korkeammalle tasolla. Selvitämme tarkasti näitä mekanismeja voidaksemme jatkossa hyödyntää niitä yksilöllisen,mitokondrioihin perustuvan hoidon kehittämisessä.