Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tiedemann, Jörg
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Maskininlärning av språkförståelse med hjälp av tvärlingvistisk förankring
Päätös 314062
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 330 981
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Det är fortfarande svårt för en maskin att förstå mänskligt språk. I detta projekt utvecklade och studerade vi neurala maskinöversättningsmodeller som ett sätt att träna system som kan representerar betydelsen av en text baserad på information som kan utvinnas från massivt parallella träningsdata bestående av mänskliga översättningar. Vår hypotes var att en ökning av den språkliga mångfalden i träningsdatan kommer att leda till bättre abstraktioner och vi testade denna hypotes med hjälp av en mängd praktiska tillämpningar. Våra resultat visar att flerspråkighet förbättrar möjligheten att utföra uppgifter som kräver en djup språkförståelse, vilket stöder våra antaganden. Vi studerade också de språkliga egenskaperna som lärs av de neurala nätverk. Detta ger nya insikter om de modeller och bidrar till en vidareutveckling av språkteknologi och artificiell intelligens i stort.