Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Troubitsyna, Elena
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe LARA: Learning and Assessing Risks for Enhancing Dependability of Autonomous Socio-Technical Systems
Päätös 314047
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 209 933
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Autonoma system integreras alltmer i vår vardag. Autonoma fordon av alla slag, olika servo-, industriella och medicinska robotar utför ett brett spektrum av uppgifter tillsammans med människor. Det väcker en allvarlig oro när det gäller de risker som är förknippade med att blanda den autonoma tekniken i säkerhetskritiska aktiviteter och pålitlighet för de resulterande sociotekniska systemen. I detta projekt utvecklade och validerade en prototyp av en plattform för att utvärdera och mildra riskerna med autonoma socio-tekniska system. Plattformen efterliknar två komplementära mekanismer för självskyddskontroll hos människor - det automatiska omedelbara svaret (reflexer) som utlöses när faran är närvarande och långtidsinlärning för att förutsäga och undvika fara. Det förbättrar systemets medvetenhetssystem och garanterar att systemet kan garantera säkerhet i närvaro av osäkerhet, ständiga förändringar och utveckling.