Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tarkoma, Sasu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sopeutuvat ja resilientit ohjelmistopohjaiset teolliset tietoverkot (SHINE)
Päätös 314008
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 283 107
   
Hankkeen julkinen kuvaus
SHINE-projekti tutki ja kehitti teollisen Internetin (Industrial Internet of Things) ohjelmistopohjaisia tietoverkkoratkaisuita. Projekti kehitti menetelmiä ja malleja ohjelmistopohjaisen esineiden Internetin hallintaan ja optimointiin. Projektin keskeiset tulokset liittyvät esineiden Internetin verkkojen säätöön, resilienssiin, skaalautumiseen ja tietoturvaan. Projektin erityinen vahvuus ja osaaminen perustui teoreettisten ja empiiristen menetelmien yhdistämiseen. Projektissa tehtiin merkittävää kansainvälistä yhteistyötä Yalen yliopiston professori Leandros Tassiulaksen tutkimusryhmän kanssa. Uudet menetelmät tulevat mahdollistamaan ohjelmistopohjaisten esineiden Internetin verkkojen hallinnan ja käyttöönoton. Projekti on julkaissut keskeiset tulokset avoimen lähdekoodin kautta ja tukenut uuden verkkotestausympäristön rakentamista.