Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Toivonen, Hannu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yhteistyötietoiset ohjelmistot ja luova itsemukautuvuus (CACS)
Päätös 313973
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 313 397
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkittiin älykkäiden ohjelmistoagenttien luovaa käyttäytymistä. Siinä kehitettiin malleja ja menetelmiä etenkin itsestään mukautuvien ja yhteistyökykyisten ohjelmistokomponenttien suunnitteluun. Projektissa tehtiin teoreettista tutkimusta älykkäiden agenttien luovuuden käsitteistä ja periaatteista sekä käytännöllisiä kokeita yhteistyöprotokollilla. Hankkeessa yhdistettiin ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimusta tekoälytutkimukseen. Laskennallisen luovuuden menetelmillä kehitettiin älykkäiden ohjelmistokomponenttien tai -agenttien kyvykkyyttä kommunikoida ja tehdä yhteistyötä ennakoimattomissa tilanteissa. Projektissa kehitettiin ensimmäinen matemaattinen muotoilu luovien tekoälyagenttiyhteisöjen toiminnan analysointiin. Projektissa kehitettiin myös malli sille, miten luova tekoälyagentti valitsee seuraavan toimenpiteensä kulloisenkin tilanteen mukaan.