Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kyrki, Ville
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Syvä vahvistusoppiminen fyysisissä järjestelmissä
Päätös 313966
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 225 141
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Syvä koneoppiminen on tuonut merkittäviä edistysaskelia monissa koneoppimistehtävissä, mukaan lukien lautapeleissä (kuten go ja shakki) ja monimutkaisissa tietokonepeleissä. Tämän teknologian käyttämisessä robotiikassa on useita haasteita erityisesti siksi, että tarvittavien suurten aineistojen kerääminen fyysisistä järjestelmistä on vaikeaa ja kallista. Tämän projektin tavoitteena oli ratkaista tämä ongelma suorittamalla suurin osa oppimisesta simulaatiossa ja hyödyntämällä tehokkaasti harvoja mittauksia todellisesta maailmasta. Projektissa saavutettiin onnistuneita tuloksia tietokonepeleissä ja fysiikkasimulaatioissa opetettujen koneoppimismallien käyttöönotossa fyysisillä roboteilla, käyttäen harvoja tai ei lainkaan mittauksia fyysisestä maailmasta. Projekti sai teollista huomiota, herättäen kiinnostusta tekoälytekniikkaan suomalaisen teollisuuden parissa ja myötävaikuttaen suomalaisten yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen.