Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ylianttila, Mika
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Adaptiivinen, tehokas ja luotettava reunalaskenta teollisen internetin sovelluksille
Päätös 313951
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 261 686
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa olemme ehdottaneet tietoturvan, yksityisyyden ja luottamuksen parannuksia kolmitasoiseen IoT Edge Architecture -malliarkkitehtuuriin käyttämällä Blockchain-teknologiaa ja toteuttamalla tosielämän demonstroinnin Blockchain-pohjaisesta logistisesta laadunvalvontajärjestelmästä IIoT-logistiikkaskenaariota varten. Ehdotettu arkkitehtuuri on tärkeä rakennuspalikka, jonka avulla voidaan parantaa liiketoiminnan kannattavuutta parantamalla tuottavuutta, turvallisuutta ja turvallisuutta ja samalla säilyttää alhaiset tuotantoinfrastruktuurin ylläpito- ja investointikustannukset. Olemme arvioineet sen toteutettavuutta tosielämän toteutuksessa ja simulointimallissa. Tulokset osoittavat että lohkoketju- ja reunalaskentateknologiat täydentävät toisiaan hyvin IIoT-käyttötapauksessa. Lohkoketju voi tarjota turva-/luottamusominaisuuksia reunasta riippuvaisille teollisuusprosesseille, ja toisaalta reunaverkot voivat käsitellä lohkoketjun mahdollisia skaalautuvuuteen liittyviä ongelmia.