Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Roos, Teemu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Probabilistista koneoppimista kvanttimekaniikkaan perustuvaan materiaalisuunnitteluun
Päätös 313857
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 220 530
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena oli kehittää ja arvioida erilaisia koneoppimistekniikoita materiaalifysiikassa ilmenevien haastavien simulaatiomallien toteuttamiseksi. Erityisenä tutkimuskohteena oli kiderakenteisten metalliseosten ominaisuuksien simuloiminen äärimmäisen haastavissa olosuhteissa, joissa kokeellinen tutkimus on haasteellista ja aikaavievää. Kehitettyjen koneoppimisratkaisujen avulla materiaalien ominaisuuksista saadaan tietoa simulointimallien avulla.