Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peltonen, Jaakko
Organisaatio Tampereen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Koneoppimisratkaisuja eksploratiiviseen tiedonhakuun yli useiden tietolähteiden
Päätös 313748
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 122 488
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tiedon hakeminen suurista tiedoaineistoista on tärkeä ja jokapäiväinen tietotyön tehtävä. On arvioitu että jopa 50% hakemisesta on eksploratiivista, ja siihen liittyy useita tietotarpeita ja hakuja. Tietotarpeet kattavat useita aineistotyyppejä: sosiaalimediassa keskustelua kustakin aiheesta on keskustelufoorumeissa kuten Suomi24, lyhyissä viesteissä kuten Twitter, eri sivustojen uutisissa ja muissa. Koneoppimisen tehtävä on auttaa eksploratiivista tiedonhakua ja ymmärrystä yli useiden aineistotyyppien: tässä projektissa luotiin uusia eksploratiivisia hakumenetelmiä ja järjestelmiä tähän tehtävään. Luotiin malleja aineistojen kuten tekstiaineistojen sisällöistä sekä tiedonhaun järjestelmiä, joilla käyttäjä voi interaktiivisesti antaa palautetta tietotarpeestaan, jotka löytävät erilaista tietoa, ja auttavat käyttäjää ymmärtämään hakutulokset ja integroimaan niiden tietosisältö. Tekstiaineistojen sisältöjen malleja soveltamalla tehtiin löydöksiä erilaisista tekstitietoaineistoista.