Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Töyräs, Juha
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Kohti kehittyneempää ja yksilöllisempää uniapnean diagnostiikkaa uuden sensoritekniikan ja laskennallisten menetelmien avulla
Päätös 313697
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 391 766
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Uniapnean nykydiagnostiikka on työlästä ja kallista, sillä se perustuu sairaalassa suoritettavaan, useita eri signaaleja mittaavaan unirekisteröintiin ja sen käsityönä tehtävään analyysiin. Unirekisteröinti voidaan suorittaa myös kotirekisteröintinä, mutta tällöin kaikkea tärkeää tietoa, kuten aivojen sähköistä toimintaa, ei voida rutiininomaisesti mitata. Tässä hankkeessa osoitimme, että kehittämämme aivosähkökäyrää mittaava otsapanta on tarkka ja riittävän yksinkertainen potilaan itsensä käytettäväksi osana kotona suoritettavaa unirekisteröintiä. Kehittämämme otsapanta mahdollistaa aivosähkökäyrän mittaamisen osana kliinistä unirekisteröintiä tarkentaen uniapean ja unibruksismin diagnostiikkaa. Lisäksi kehitimme täysin automatisoituja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä unirekisteröintien analysointiin. Nämä menetelmät mahdollistavat tarkan, toistettavan ja nopean unirekisteröintien analysoinnin ja voivat vähentää analysointiin vaadittavaa työtä ja kuluja merkittävästi.