Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruotsalo, Tuukka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Neuro-adaptiivinen intentioiden oppiminen
Päätös 313610
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 298 530
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa kehitettiin uudenlaisia interaktiivisia koneoppimismenetelmiä, jossa mallit kykenevät ymmärtämään informaation relevanssia ja myös hakemaan ja luomaan uutta sisältöä tämän perusteella. Relevanssi ja siihen liittyvä käyttäjän intentiot mallinnetaan perustuen ihmisen neurofysiologiasta mitattuihin relevanssivasteisiin kuten aivosähkö- ja ihon sähkönjohtavuusmittauksiin. Lisäksi samankaltaisia menetelmiä sovellettiin muihin ihminen-kone vuorovaikutuksen modaliteetteihin ja käyttöliittymiin.