Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Puolamäki, Kai
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Rakennetta satunnaistuksesta
Päätös 313513
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.08.2018
Rahoitus (€) 55 586
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa on tutkittu eksploratiivista data-analyysiä ja menetelmiä, joilla eri alojen asiantuntijat voivat tutkia suuria tietoaineistoja ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Hankkeessa on käytetty satunnaistusmenetelmiä tulosten tilastollisen merkitsevyyden kontrolloimiseen ja myös mallittamaan käyttäjän tietämystä. Hankkeen toinen tavoite on ollut sellaisten menetelmien kehitys, joilla voidaa ntutkia läpinäkymättömien koneoppimismenetelmien toimintaa. Olemme hankkeessa soveltaneet menetelmiä muun muassa hiukkasfysiikka-aineiston luokitteluun käytettyjen luokittimien analysointiin ja hiljaisten signaalien havaitsemiseen työtapaturma-aineistosta.