Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kangasharju, Jussi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Missä minun data? Tiedonhallinta reunalaskentaympäristöissä
Päätös 313477
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 195 497
   
Hankkeen julkinen kuvaus
"Missä minun data?" projekti tutki datan hallitaa hajautetuissa reunalaskentaympäristöissä. Reunalaskenta on nouseva, uusi suuntaus jossa data ja laskenta siirretään verkon reunoille ja se on keskeinen osa tulevaisuuden 5G-verkkoja. Kehitimme menetelmiä hajautetulle datanhallinnalle ja laskennan hajauttamiselle reunalaskentaympäristöissä ja sovelsimme kehittämiämme menetelmiä täydennetyn todellisuuden soveltamiseen itseajavien autojen käyttöön reunalaskenta-avusteisesti.  Projektin keskeisimmät tulokset ovat älykkäät kontit autonomiseen palvelunhallintaan, hajautettu huutokauppamekanismi, sekä mobiilit offloading-ratkaisut, jotka yhdessä tuottavat alustan reunalaskennan kehittämiselle. Projektin päätulos on antaa työkaluja ja mekanismeja reunalaskennan käytännön kehittämiseen. Projekti toteutettiin Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen osastolla.