Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Harjunkoski, Iiro
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Synerginen ja älykäs tuotannonoptimointi
Päätös 313466
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 340 237
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Data-analytiikasta on tullut tärkeä tutkimusaihe useassa tieteenalassa. SINGPRO-projekti tutki big-data alustojen, koneoppimisen ja data-analytiikan yhdistämistä tuotannonsuunnittelun optimointiin. Päämääränä oli luoda reaaliaikaisia ennakoivia työkaluja jotka parantaisivat prosessien tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tulokset osoittivat, että käyttämällä kehittyneempiä data-analytiikka ja koneoppimismetodeja prosessidatan (reaaliaikanen ja historiallinen) käsittelyyn voidaan saavuttaa selkeitä ja konkreettisia parannuksia. Tulokset saavuttivat paremman suunnittelutarkkuuden, tarkemman prosessien tilojen ennustamisen ja hakuavaruuden pienenemisen, joka johtaa parempiin ja optimaalisempiin prosesseihin, lisäten niiden turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä samalla parantaen kannattavuutta. Tämän lisäksi löysimme monta uutta tutkimuskysymystä, esim. miten edelleen parantaa koneoppimista tässä asiayhteydessä ja miten automatisoida kokemusperäinen tietotaito eri prosesseista.