Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pahikkala, Tapio
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Tensoripohjainen koneoppiminen biolääketieteessä
Päätös 313266
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 186 930
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Monet biolääketieteelliset koneoppimisongelmat sisältävät pareittaisessa tai moniosaisessa muodossa olevaan dataa, jota voidaan esittää tensoreina. Projektissa kehitettiin uusia tensoripohjaisia koneoppimismenetelmiä alan tiettyjen keskeisten avoimien ongelmien ratkaisemiseksi. Keskeisinä tuloksina ovat korkeamman asteen faktorisointikoneen soveltaminen lääkeyhdistelmien vaikutusten ennustamiseen ja tähän liittyvä menetelmäkehitys. Projektin käytössä olevien biolääketieteellisten datajoukkojen suuri määrä, mukana olevien asiantuntijoiden verkosto, ja moderni infrastruktuuri mahdollistivat menetelmäkehityksen ja tulosten evaluoinnin keskeisissä soveluksissa.