Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kaski, Samuel
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Helppotulkintainen tekoäly
Päätös 313195
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 153 084
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Mallinnus on keskeisen tärkeä työkalu maailman ymmärtämisessä, mutta sen käyttömahdollisuuksia rajoittaa se että mallinnuksen välttämättömät vaiheet ovat vaikeita ihmisille: sekä mallien määrittely että niiden sovittaminen tietoaineistoihin. Tässä projektissa kehitettiin periaatteita ja menetelmiä uudentyyppisille vuorovaikutteisille tekoälyratkaisuille, jotka kykenevät paremmin ymmärtämään käyttäjiään, ja siten auttamaan heitä tavoitteidensa saavuttamisessa.