Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vehtari, Aki
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Luotettava automatisoitu bayesilainen koneoppiminen
Päätös 313122
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 191 081
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Todennäköisyyspohjaisten tekoäly- ja koneoppimismenetelmien avulla voidaan huomioida aineistoon liittyvä epävarmuudet perustellulla tavalla, mutta tämä on teknisesti hankalaa esimerkiksi suurten tietoaineistojen mallinnuksessa tai silloin kun mallin tulee huomioida aineistoon liittyviä yksityisyysrajoitteita. Approksimatiiviset menetelmät ratkaisevat ongelmia osin, mutta ovat herkkiä eivätkä aina riittävän tarkkoja. Tässä hankkeessa kehitettiin laajalti erilaisia tekniikoita tehostamaan approksimatiivisten todennäköisyyspäättelymenetelmien käyttöä todennäköisyysohjelmoinnissa. Hankkeen tuloksena syntyi mm. uusia menetelmiä approksimaatioiden tarkkuuden arviointiin, tarkkuuden parantamiseen tilanteissa joissa tiedetään ennalta minkälaisiin päätösongelmiin mallia aiotaan soveltaa, sekä tehokkaampia yksityisyyden suojaavia päättelyalgoritmeja.