Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koivunen, Visa
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe WIFIUS yhteistyöhanke: Tietoturvallinen päättely esineiden internetissä (IoT)
Päätös 311813
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 168 531
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkessa kehitettiin tilastollisia päättely- ja estimointimentelmiä laajolle anturiverkoille joita käytetään Internet of Things ympäristöissä. Kehitetyt menetelmät perustuvat havaitusta datasta laskettaviin empiirisiin tilastollisiin tunnuslukuihin, parametrittomiin menetelmiin, monen hypoteesin testaamiseen hajautetussa järjestelmässä, homogeenisten alueiden löytämiseen ja niiden rajojen estimointiin havainnoitavassa kentässä sekä spatiaaliseen päättelyyn käyttäen klusterointia. Menetelmiä voidaan soveltaa radiospektrin tilan havainnointiin, ilman laadun, viljelysmaan ja yhteiskunnan infrastruktuurin monitorointiin. Hankkessa kehitettiin myös tietoturvallisuuden menetelmiä lyhyiden datapakettien siirtämiseen n IoT anturiverkoissa. Menetelmiä kehitettiin salakirjoitusavaiminen tuottamiseksi radiokanavan ominaisuuksista varmistetaen ettei salakuuntelija saa selville lähetettyä viestiä. Johdettiin kvantiointi- ja polaarikoodaus menetelmiä avainten generointiin.