Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Roos, Teemu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tehokkaat ja vakaat kognitiivisen esineiden internetin järjestelmät epäluotettavien sensorien varassa: olennaiset rajoitukset ja käytännöllisiä sovelluksia
Päätös 311808
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 169 386
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa kehitettiin uusia algoritmeja ja ohjelmistoja tiedon löytämiseksi tehokkaasti massiivisista datajoukoista. Erityisenä tutkimusongelmana oli klassinen niin sanottu lähimmän naapurin ongelma. Ongelman ratkaisemiseksi kehitettiin uudenlaisia hakemistorakenteita (index structures), joiden avulla ongelma voidaan ratkaista likimääräisesti tuhansia kertoja nopeammin kuin suoraviivainen koko datajoukon läpikäyntiin perustuva menetelmä vaatisi. Lisäksi kehitettiin tekniikoita, joiden avulla tehokkaita algoritmeja voidaan suorittaa rinnakkaisesti usealla suorittimella samanaikaisesti sekä silloin kun suoritus tapahtuu virhealttiilla laitteilla esimerkiksi "esineiden internet (eli IoT)"-ympäristöissä. Saavutetut tulokset ovat käyttökelpoisia mm. neurotieteessä, jossa niiden avulla voidaan parantaa mittaustarkkuutta.