Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hämäläinen, Jyri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Alhaisen yhteyskustannuksen langattomat pääsyratkaisut massiiviselle ja dynaamiselle IoT yhdistettävyydelle
Päätös 311752
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 250 332
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Asioiden internet (IoT) tuo täysin perustavanlaatuisia uusia haasteita verkkojen kehitykseen. Esimerkkejä tärkeimmistä haasteista ovat seuraavat: verkkojen skaalautuvuus edellyttää kevyitä kontrollirakenteita; moninaiset palveluvaatimukset sisältävät koko kirjon alhaiset datanopeuden viivekestävistä palveluista aina suuren datanopeuden aikakriittisiin palveluihin; verkkojen suunnitteluun tulee täysin uusia haasteita. Tässä projektissa keskityimme edellä mainittuihin kolmeen ongelmakenttään. Kehitimme yksinkertaisia kontrollirakenteita ja osoitimme että niitä voidaan käyttää suuren laitejoukon yhteyksien tukemiseen. Tutkimme myös ajoneuvojen yhteyksiä tukevia katuverkkoja. Osoittautui että on erittäin haastavaa mahdollistaa esimerkiksi autojen etäajaminen suuressa mittakaavassa. Kehitimme myös uusia periaatteita joita voidaan soveltaa IoT verkkojen suunnitteluun.