Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Asokan, N
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe SELIOT: Esineiden Internetin laitteiden elinkaaren turvaaminen
Päätös 309994
Päätöspvm 12.04.2017
Rahoituskausi 12.04.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 234 894
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Målet med SELIoT var att förstå datasäkerhetsproblem i Sakernas Internet (eng. IoT, Internet of Things) under de olika faserna i livscykeln för en uppkopplad apparat. I det tvååriga projektet, som leddes av Aalto-universitetet i samarbete med University of Florida och University of Kalifornia:s avdelning i Irvine, utvecklades (tillsammans med andra internationella forskningspartners) flera anmärkningsvärda teknologier, bland annat sätt att identifiera och isolera sårbara IoT apparater (IoT Sentinel), eller apparater vars säkerhet redan äventyrats (DÏoT ja AuDI), samt tekniker för säker uppdatering av systemmjukvara i IoT apparater (ASSURED). Mera information kan finnas i addressen: https://ssg.aalto.fi/research/projects/seliot-project/