Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oksanen, Timo
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Autonomiset ihmisen kanssa työskentelevät maatalouskoneet (HAUGE)
Päätös 306025
Päätöspvm 18.08.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 192 900
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkittiin robotisoidun peltoviljelyn teknologiaa. Tutkimuscasena oli kahden samalla pellolla samaan aikaan, mutta eri työtä tekevän robottitraktorin yhteistoimintaa. Projektin kalustoksi valikoitui yksi robottitraktori joka äesti peltoa ja toinen joka kylvi - tehtävät tehdään peräkkäin. Projektissa tutkittiin yhdistettyä reitinsuunnittelua, törmäyksenestoa, reitin optimointia, käännösreitin optimointia ja ratkaisua reaaliajassa, sekä lisätyn todellisuuden käyttöä yhden operaattorin tilannetietoisuuden parantamiseksi.