Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyyppä, Juha
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe GRAVLASER - Kohti tarkempia absoluuttigravimetrimittauksia
Päätös 305867
Päätöspvm 26.09.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 590 340
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen tavoitteena on syventää tietoa Etelämantereen kryosfäärin ja litosfäärin vuorovaikutuksista, sekä parantaa globaaleja skenaarioita nykyisestä ja tulevasta merenpinnan noususta. Mittaamalla absoluuttisen painovoiman muutosta yhdessä GNSS-menelmän avulla määritetyn vertikaalin maankuoren liikkeen kanssa ja korjaamalla mittauksista pois lähialueen lumi- ja jääkenttien massan muutoksista aiheutuvat painovoimaefektit, parannetaan nykyisiä maannousumalleja ja siten myös arvioita Etelämantereen jäämassabalanssista sekä ennusteita Etelämantereen kontribuutiosta merenpinnan nousuun. Paikalliset massamuutokset mitatataan sekä lennokki-, ja mobiililaserskannauksen, että satelliittialtimetrian avulla. Hankkeessa tehdään painovoimamittauksia Etelämantereella, sekä kehitetään uusia Etelämantereelle soveltuvia laserskannausmenetelmiä ja tuotetaan ensimmäiset lähialueen massanvaihteluiden suhteen korjatut painovoima-aikasarjat Etelämantereelle.?