Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Watts, Phillip
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Geenivirta, adaptaatio ja lajiutuminen Antarktiksen mustekaloilla: ilmastonmuutoksen seuraukset
Päätös 305532
Päätöspvm 26.09.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 269 299
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Antarktiksen merieliöiden evoluutioon on vaikea ennustaa. Tutkimalla Eteläisen jäämeren alueen mustekalojen genomia voidaan selvittää ovatko ilmastossa tapahtuneet muutokset aiheuttaneet geneettistä erilaistumista, sekä tunnistaa miten nykyisen merielinympäristön ominaisuudet vaikuttavat populaatioiden väliseen geenivirtaan ja geneettiseen monimuotoisuuteen. Havaitsimme eroja elinympäristöön sopeutumisessa mustekalalajien välillä, ja että habitaatin syvyys vaikuttaa populaatioiden geneettiseen erilaistumiseen. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi suojelukohteiden suunnittelussa, jotta voidaan tunnistaa lajien geneettisen rakenteen ja monimuotoisuuden puolesta sopivia suojelualueita. Seuraavaksi tulisi selvittää tarkemmin mitkä elinympäristön syvyyteen liittyvät ominaisuudet aiheuttavat geneettistä erilaistumista ja tunnistaa adaptaatioon mahdollisesti liittyvät genomin alueet.