Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mattila, Jouni
Organisaatio Tampereen teknillinen yliopisto -2018
Tutkimusaihe Autonominen kappaleiden tartunta ja multimodal käyttöliityntä raskaille liikkuville työkoneille
Päätös 304604
Päätöspvm 18.08.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 379 934
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Liikkuvat työkoneet muodostavat tärkeän suomalaisen teknologiateollisuuden vientisektorin. Tässä poikkitieteellisessä tutkimusprojektissa päähypoteesin mukaan raskaille hydraulisille manipulaattoreille on mahdollista toteuttaa materiaalin käsittelyn soveltuva robusti autonominen tartunta käyttäen hyväksi koneoppimismenetelmiä. Toisen hypoteesimme mukaan mallipohjainen stabiilisuustodistettu isäntä-orja (master-slave) ohjaus on mahdollista suunnitella hydrauliselle manipulaattorille, joka mahdollistaa toistettavan ja tehokkaan koneoppimisen.